top certificari

Certificări

Ne plac lucrurile făcute bine şi corect. Am implementat un sistem integrat care include managementul calităţii, al siguranţei alimentare, al mediului şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 şi descris în Manualul Sistemului Integrat de Management şi în Manualul european HACCP.

Am implementat Standardul Internaţional pentru Siguranţa Alimentului FSSC 22000 versiunea 4.1 şi deţinem Certificatul HALAL emis de Muftiatul Cultului Musulman din România.

Certificat-ISO-22000-2005

Certificat-ISO-9001-2015

Certificat FSSC 2019

Certificat-HALAL

În primul rând ne asigurăm că produsele noastre respectă cele mai stricte norme de igienă şi de siguranţă alimentară, prin instruirea echipei, igienizarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru, utilizarea celor mai noi tehnologii de lucru, de ambalare şi de transport. Pentru a ne asigura că totul este în siguranţă, efectuăm periodic teste la nivelul spaţiilor unde se odihnesc animalele, în diferite puncte din abator şi spaţiile de tranşare şi ambalare, precum şi asupra produselor.

Personalul care vine în contact direct cu carnea este inclus într-un program de monitorizare constantă a sănătăţii.

Acţionăm responsabil faţă de mediu pentru că înţelegem că natura este cea care stă la baza calităţii produselor noastre. Am implementat norme de lucru care permit prevenirea poluării, epurarea apelor uzate, formarea personalului şi adoptarea permanentă a celor mai noi reglementări în domeniul protecţiei mediului.

Acordăm normelor de securitate şi sănătate în muncă aceeaşi atenţie pe care o avem pentru siguranţa alimentelor.
icon RO MARE 2